top of page

HEMTJÄNST

Vi erbjuder omsorgs- och serviceinsatser mellan 07.00-22.30 alla dagar i veckan. Vi erbjuder våra tjänster i Jönköping & Huskvarna.

OMSORGSINSATSER

Med omsorgsinsatser avses insatser för att tillgodose den enskildes fysiska, psykiska, sociala och kulturella behov.

SERVICEINSATSER

Med serviceinsatser avses städning, tvätt, inköp av dagligvaror samt bank- och
apoteksärenden.

ÖVRIGA TJÄNSTER

I vårt uppdrag ingår även vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras efter en överlåtelse i samverkan med respektive kommuns hälso- och sjukvårdsfunktion.

bottom of page