top of page

PRANA OMSORG

Prana Omsorg är omsorgsbolaget med över 130 års gemensam kompetens av vård och omsorg i ledningsgrupp och styrelse. Både i aktivt omsorgsarbete och i ledningsfunktioner både inom äldreomsorg & funktionsnedsättningsomsorg. Vi har därmed lång erfarenhet att erbjuda omsorg med god service av kunnig personal dygnet runt.

bottom of page