BOENDEN

SKYDDAT BOENDE

Prana Omsorgs skyddade boenden arbetar ständigt för att skapa den mest normaliserade tillvaron för de som vi finns till för. Pranas boenden för våldsutsatta kvinnor och män med eller utan barn är belägna i Småland och Östergötland i både större och mindre orter. De skyddade boendena är förlagda till externt belägna lägenheter och hus samt kollektiva boenden, vilket ger oss möjlighet till en flexibilitet beroende på skyddsaspekterna. Allt utifrån enskilda behov i varje uppdrag. Våra boenden har direktlarm och överfallslarm finns installerat. Det erbjuds även, vid behov,
individlarm.

STÖDBOENDE FÖR VUXNA

Stödboende för vuxna är en insats Prana Omsorg erbjuder våra klienter som ska få möjligheter till att leva ett självständigt liv och stöd för att hantera det dagliga livet. Syftet med stödboendet för vuxna är att bidra våra klienter med redskap och hjälpmedel för att minimera utanförskap i det sociala livet och på så sätt skapa förutsättningar för att vara delaktig i samhället. Det är viktigt även för vuxna människor att stärka deras självständighet och förmågan att klara av vardagen på egen hand. Vi anpassar stödboendet till den enskildes behov. Det innefattar behov både i den egna bostaden, men även utanför såsom hälsa, sysselsättning, ekonomi och kontakt med myndigheter.

MÅLGRUPP & KOMPETENSER

Målgrupp: Vi erbjuder skyddat boende i olika boendeformer för kvinnor, män och deras barn.

Språkkompetens: Syrianska, Assyriska, Arabiska, Turkiska, Kurdiska, Vietnamesiska, Italienska, Franska, Portugisiska, Svenska samt Engelska.

Spetskompetens: Personer tillhörande Språk och kultur ovan nämnda språk samt funktionsnedsättning.

KONTAKT OSS DYGNET RUNT

För placering eller frågor, skicka ett mail till pranaomsorg@gmail.com eller ring oss på telefon: 0760-275797