top of page
Två personer utanför tillsammans

PERSONLIG ASSISTANS

PERSONLIG ASSISTANS PÅ DINA VILLKOR

SKRÄDDARSY DIN ASSISTANS MED VÅR HJÄLP

Du som har en omfattande funktionsnedsättning och har behov av det som kallas grundläggande behov kan få personlig assistans. Du behöver vara yngre än 65 år för att du ska få assistans. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du önskar.


Personlig assistans är ett stöd vi erbjuder för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Stödet bidrar till att personerna kan vara delaktiga i samhället och leva ett självständigt liv.


Den personliga assistansen kan skilja sig åt mycket i praktiken då den utgår från individens behov. Vissa assistansanvändare vill ha full kontroll över vad den personliga assistenten ska utföra och andra vill låta assistenten komma med förslag om vad och hur en aktivitet ska ske. Det viktiga är att assistansen sker utifrån den enskildes vilja. Personlig assistans kan utföras överallt i samhället och är inte knuten till en särskild plats.

VÅR KOMPETENS

VÄLJ DINA ASSISTENTER

Att kunna navigera bland alla frågor som uppstår när du ska hitta en personlig assistent är inte alltid lätt. Det är säkert viktigt för dig att hitta personer som är lyhörda, omtänksamma och som passar in i din livssituation. Med vår långa och gedigna erfarenhet kan du känna dig trygg i att det alltid finns någon som kan hjälpa dig med dessa frågor. Vi är med och vägleder dig med förslag och lösningar som utgår från dina behov och önskemål.

Målgrupp: Vi erbjuder personlig assistans för barn och vuxna som omfattas av personkrets 1, 2 och 3 enligt 1 § LSS.

Språkkompetens: Syrianska, Assyriska, Arabiska, Turkiska, Kurdiska, Vietnamesiska, Italienska, Franska, Portugisiska, Svenska samt Engelska.

Spetskompetens: Prana Omsorg har över 130 år kompetens inom vård och omsorg i ledningsgrupp och styrelse. Med en lång och gedigen erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättningsomsorg hjälper vi dig att anpassa din personliga assistans för att du får leva så självständigt som möjligt och på det sätt som du önskar.

VÄLJ RÄTT ASSISTANSBOLAG

VARFÖR PRANA ASSISTANS?

Som kund hos Prana Assistans är det självklart att:​

  • vi finns och verkar lokalt och erbjuder alltid en personlig kontaktperson till dig.

  • vi arbetar utifrån ditt språk och din kultur.

  • vi ger dina assistenter goda villkor.

  • vi som anordnare har gedigen kompetens och kunskap av arbete med personer som har en funktionsvariation.

  • vi ger dig kontinuitet och trygghet.

  • vi kan den lokala kontexten med goda personliga kontakter i myndigheter och näringsliv och stöttar upp för dig vid behov med dessa.

KONTAKTA OSS DYGNET RUNT

TELEFON 07-19, MAIL DYGNET RUNT
För assistansanordning eller frågor, skicka ett mail till pranaomsorg@gmail.com eller ring Jacob eller Oscar på telefon: 0760-275797 eller 0733-750954

bottom of page