Prana Omsorg - ditt självklara val för sociala tjänster

Hemtjänst

Vi erbjuder omsorgs- och serviceinsatser mellan 07.00-22.30 alla dagar i veckan. Vi erbjuder våra tjänster i Jönköpings tätort & Huskvarna.

Boenden

Vi erbjuder skyddat boende för kvinnor, män och familjer samt stödboende för vuxna från 21 år och uppåt i södra och mellersta Sverige.

 

Prana Omsorg – ditt självklara val för hemtjänst

Sociala tjänster

För oss på Prana Omsorg är ingenting viktigare än din hälsa. I Prana Omsorgs hemtjänst arbetar vi utifrån vår vision Alla har rätt till vård och omsorg på sitt språk och sin kultur.  Med vår hjälp ska du kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vår personal ger ett gott bemötande och har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt som utgår från ditt språk och din kultur. Vi är även specialiserade på att ge stöd till personer med en funktionsnedsättning. Tillsammans med dig vill vi planera och utforma hur tjänsterna och servicen ska utföras med fokus på kvalitet & kontinuitet. Du får hjälp av utbildad och erfaren personal som utför sitt arbete med respekt för din integritet och självbestämmande.

 

Om oss

Prana Omsorg är omsorgsbolaget med över 130 års gemensam kompetens av vård och omsorg i ledningsgrupp och styrelse. Både i aktivt omsorgsarbete och i ledningsfunktioner både inom äldreomsorg & funktionsnedsättningsomsorg. Vi har därmed lång erfarenhet att erbjuda omsorg med god service av kunnig personal.

 

Hemtjänst

Vårdtjänster

Vi erbjuder hemtjänst som innefattar omsorgs- och serviceinsatser mellan 07.00-22.30 alla dagar i veckan. Vi erbjuder våra tjänster i bland annat Jönköpings tätort & Huskvarna.

Omsorgsinsatser

Med omsorgsinsatser avses insatser för att tillgodose den enskildes fysiska, psykiska, sociala och kulturella behov. Insatserna kan handla om stöd med att äta, dricka, förflytta sig, på- och avklädning samt hjälp att sköta hygien, insatser att behålla ett socialt nätverk och att bryta isolering, insatser för att känna trygghet och säkerhet samt avlösning av anhörig.

Serviceinsatser

Med serviceinsatser avses städning, tvätt, inköp av dagligvaror samt bank- och
apoteksärenden.

Övriga tjänster

I vårt uppdrag ingår även vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras efter en överlåtelse i samverkan med respektive kommuns hälso- och sjukvårdsfunktion.

 

Boenden

Skyddat boende

Prana Omsorgs skyddade boenden arbetar ständigt för att skapa den mest normaliserade tillvaron för de som vi finns till för. Pranas boenden för våldsutsatta kvinnor och män med eller utan barn är belägna i Småland och Östergötland i både större och mindre orter. De skyddade boendena är förlagda till externt belägna lägenheter och hus samt kollektiva boenden, vilket ger oss möjlighet till en flexibilitet beroende på skyddsaspekterna. Allt utifrån enskilda behov i varje uppdrag. Våra boenden har direktlarm och överfallslarm finns installerat. Det erbjuds även, vid behov,
individlarm.

Stödboende för vuxna

Stödboende för vuxna är en insats vi erbjuder våra klienter som ska få möjligheter till att leva ett självständigt liv och stöd för att hantera det dagliga livet. Syftet med stödboendet för vuxna är att bidra våra klienter med redskap och hjälpmedel för att minimera utanförskap i det sociala livet och på så sätt skapa förutsättningar för att vara delaktig i samhället. Det är viktigt även för vuxna människor att stärka deras självständighet och förmågan att klara av vardagen på egen hand. Vi anpassar stödboendet till den enskildes behov. Det innefattar behov både i den egna bostaden, men även utanför såsom hälsa, sysselsättning, ekonomi och kontakt med myndigheter.

 

Vår personal

Vårt kvalificerade proffsteam

 

Verksamhetsansvarig

Jacob

Kontakta oss

Huskvarnavägen 40
554 54 Jönköping

0760-275797

  • Facebook
  • Instagram

Tack för ditt meddelande!