top of page

PRANA OMSORG - DITT SJÄLVKLARA VAL FÖR SOCIALA TJÄNSTER

HEMTJÄNST

Vi erbjuder omsorgs- och serviceinsatser mellan 07.00-22.30 alla dagar i veckan. Vi erbjuder våra tjänster i Jönköpings tätort & Huskvarna.

PERSONLIG ASSISTANS

Vi erbjuder personlig assistans för barn och vuxna som omfattas av personkrets 1, 2 och 3 enligt 1 § LSS.

PRANA OMSORG - DITT SJÄLVKLARA VAL FÖR HEMTJÄNST OCH PERSONLIG ASSISTANS

Sociala tjänster

För oss på Prana Omsorg är ingenting viktigare än din hälsa. I Prana Omsorgs hemtjänst arbetar vi utifrån vår vision Alla har rätt till vård och omsorg på sitt språk och sin kultur.  Med vår hjälp ska du kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vår personal ger ett gott bemötande och har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt som utgår från ditt språk och din kultur. Vi är även specialiserade på att ge stöd till personer med en funktionsnedsättning. Tillsammans med dig vill vi planera och utforma hur tjänsterna och servicen ska utföras med fokus på kvalitet & kontinuitet. Du får hjälp av utbildad och erfaren personal som utför sitt arbete med respekt för din integritet och självbestämmande.

HEMTJÄNST

VÅRDTJÄNSTER

Vi erbjuder hemtjänst som innefattar omsorgs- och serviceinsatser mellan 07.00-22.30 alla dagar i veckan. Vi erbjuder våra tjänster i bland annat Jönköpings tätort & Huskvarna.

OMSORGSINSATSER

Med omsorgsinsatser avses insatser för att tillgodose den enskildes fysiska, psykiska, sociala och kulturella behov. Insatserna kan handla om stöd med att äta, dricka, förflytta sig, på- och avklädning samt hjälp att sköta hygien, insatser att behålla ett socialt nätverk och att bryta isolering, insatser för att känna trygghet och säkerhet samt avlösning av anhörig.

SERVICEINSATSER

Med serviceinsatser avses städning, tvätt, inköp av dagligvaror samt bank- och
apoteksärenden.

ÖVRIGA TJÄNSTER

I vårt uppdrag ingår även vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter som kan utföras efter en överlåtelse i samverkan med respektive kommuns hälso- och sjukvårdsfunktion.

PERSONLIG ASSISTANS

Du som har en omfattande funktionsnedsättning och har behov av det som kallas grundläggande behov kan få personlig assistans. Du behöver vara yngre än 65 år för att du ska få assistans. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du önskar.

PERSONKRETS 1,2 OCH 3 ENLIGT 1 § LSS

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och som omfattas av personkrets 1 enligt 1 § LSS

  • betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom som omfattas av personkrets 2 enligt 1 § LSS

  • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livförsingen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service och som omfattas av personkrets 3 enligt 1 § LSS

OM OSS

Prana Omsorg är omsorgsbolaget med över 130 års gemensam kompetens av vård och omsorg i ledningsgrupp och styrelse. Både i aktivt omsorgsarbete och i ledningsfunktioner både inom äldreomsorg & funktionsnedsättningsomsorg. Vi har därmed lång erfarenhet att erbjuda omsorg med god service av kunnig personal.

12739315-composite-image-of-cute-disabled-pupil-smiling-at-camera.jpg

HÄR HITTAR DU OSS

Jönköping

Linköping

Motala

Dalarna

Stockholm

VÅR PERSONAL

Vårt kvalificerade proffsteam

JACOB MOUSA

VD

OSCAR RINALDO

Affärsutvecklingschef

GEORGE SALIBA

Personalchef

LINDA ANDERSSON

Verksamhetsansvarig

KONTAKTA OSS

Huskvarnavägen 40
554 54 Jönköping

Jacob Mousa & Oscar Rinaldo: 0760-275797 eller 0733-750954

  • Facebook
  • Instagram

Tack för ditt meddelande!

bottom of page